GT El Skottorp AB

 

Ellösningar för både privata fastigheter, lantbruk och industri. Erfarenhet inom nyinstallation, tillbyggningar, reparation samt solceller och batterier.

Läs mer

Välkommen till
GT El Skottorp AB

Vi utför nyinstallation, renovering och tillbyggnad i befintliga anläggningar inom industri, fastigheter och lantbruk.

Vi arbetar med reperationer och underhåll på maskiner.

Kontakt

Skicka ett mejl

gtkontakt@skottorp.com

Ring oss:

0703202820

Senaste nytt

Solceller & Batteri

Solcellsinstallationer i Laholm

Efterfrågan på solcellsanläggningar har vuxit explosionsartat, vilket gjort att vi redan har en stor mängd projekt bakom oss. Vi jobbar med skräddarsydda lösningar utefter vad som passar dig. Vi har erfarenhet av installationer både på tak och tomt. Ett bra komplement till en solcellsinstallation är även ett batteri, då man det erbjuder möjligheten att leverera stödtjänster, något som senaste året visat sig vara väldigt lönsamt och på det sättet kan förbättra din kalkyl.

Batteriinstallation för stödtjänster i Laholm

Installation av batteri i kombination med en solcellsanläggning är något som blivit mycket populärt på senaste tiden, på grund av väldigt stora lönsamheter på stödtjänstmarknaden. Vi hjälper dig med batteriinstallation och uppkoppling mot stödtjänstmarknaden via vår partner CheckWatt, en mycket lönsam investering.

Vanliga frågor kring stödtjänster

Du kan säkert ha hört talas om Svenska Kraftnäts (SvK:s) stödtjänster senaste tiden. Ämnet har fått mycket medial uppmärksamhet, inte minst på grund av de stora lönsamheter som rapporterats under 2023. Vi reder ut begreppen och de vanligaste frågorna. Mer info finns även på Svenska Kraftnäts egna hemsida.

Vad är stödtjänster?

Stödtjänster innebär att man med hjälp av exempelvis batterier, bidrar med effekt när det råder ett underskott på det svenska stamnätet, eller avlastar och ladda upp sitt batteri när det råder överproduktion. Detta gör man för att bibehålla balans i det snvenska stamnätet, då ett obalanserat elnät innebär att elnätets frekvens avviker från den frekvens vi vill ha i våra hushåll, 50 Hz. Stödtjänsterna tillhändahålls av Svenska Kraftnät. Genom att erbjuda dessa tjänster erbjuds man ersättning. Denna ersättning har ingen korrelation med elpriserna, utan är en självständig budgivningsmarknad.

Varför behövs stödtjänster?

Med en växande efterfrågan på en energi, och en växande andel energikällor som inte levererar konstant energi till elnätet, blir det mer och mer utmanande att se till så att produktionen matchar efterfrågan. Ifall balans inte råder avvikter nätet frekvens från 50 Hz, vilket alltid bör undvikas. Både överproduktion, som leder till en frekvens över 50 Hz, och underskott som leder till en frekvens under 50 Hz, kan orsaka stor skada på både kraftverken men också saker såsom hushållsaparater. Stödtjänster blir då ett sätt att snabbt kunna koppla in eller bort extra effekt, för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.

Vad innebär CheckWatt?

Eftersom att de effekter som ett hushåll kan leverera i sammanhanget är mycket små, kan du som privatperson inte leverera direkt till Svenska Kraftnät. Där kommer de så kallade aggregatorerna in i bilden. Genom att ta effekt från batterier i många olika hushåll, kan aggregatorn möta Svenska Kraftnäts volymkrav och sälja stödtjänsterna åt dig. Aggregatorn sköter även budgivning åt dig. Du ger helt enkelt aggregatorn kontroll över ditt batteri, och dem ser till att du får leverera stödtjänster och får betalt. I utbyte tar dem en provision. CheckWatt, som vi samarbetar med, är en sådan aggregator, och den mest framstående just nu på den svenska marknaden.

Hur länge har stödtjänstmarknaden funnits?

Svenska Kraftnät introducerade marknaden i början av 2022, men då kunde endast företag i stor skala leverera direkt till Svenska Kraftnät. Detta innebar även stora volymkrav, som privatpersoner inte kunde leva upp till med sina privatägda hushållsbatterier. Men strax innan årsskiftet för 2023 öppnades marknaden för privatpersoner, som då kan ansluta sig till aggregatorer, som i sin tur säljer effekten från flera hushåll till Svenska Kraftnät, vilket gör att volymkraven levs upp till. En sådan aggregator är CheckWatt.

Vilka stödtjänster finns?

Aggregatorn (CheckWatt) avgör vilka stödtjänster ditt batteri använder sig av. De vanligaste är FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal) och FFR (Fast Frequency Reserve). CheckWatt använder även FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disruption). FFR-marknaden är endast öppen under sommarhalvåret. Mer om de olika tjänsterna kan du läsa om här, men i grund och botten är de inget som påverkar dig som privatperson.

Finns det en batteribubbla/kommer priserna att krascha?

Precis som med alla andra fria marknader är det omöjligt att förutspå hur prisutvecklingen kommer att se ut. Under 2024 förväntas priserna fortsätta kring samma nivå som 2023, men längre fram är det svårare att förutspå. I Finland, som har haft systemet lite längre än oss, har priserna stabiliserats jämfört med de höga priserna vid introduktion, men lönsamheten har bibehållits. Slutsatserna som kan dras, är att behoven av stödtjänsterna fortsatt kommer att öka om utvecklingen av energikällorna fortsätter åt det hållet vi har sett senaste 20 åren.

Användarcase

Ett exempel på en större anläggning som levererar stödtjänster via CheckWatt, denna på ca 520 kW.