Om oss

Skottorps mejeri

Skottorps Säteri AB

Skottorps Säteri är en av 10 gårdar som ingår i lantbruket vi driver idag. Verksamheten består i huvudsak av mjölk, kött, växtodling och energi. Det jobbar ca 26 anställda i verksamheten runt lantbruket.
Idag har anläggningen i Skottorp, Ränneslöv och Ösrap en kapacitet på ungefär 1350 mjölkkor. Växtodlingen omfattas av 3200 hektar odlad mark. I huvudsak odlas foder till djuren, spannmål och sockerbetor.

Historia

Lars-Inge övertog en gård i Ränneslöv efter sin far i mitten av 1980-talet.
Vid den tiden bestod besättningen av 90 uppbundna kor och 35 ha åkermark.

Verksamheten har utvecklats med åren och fler gårdar har tagits in i företaget.
2002 förvärvades gården Skottorps Säteri.
Efter ombyggnad och renovering 2003, startades mjölkproduktion också här. 2018 köps Ösarps gård som ligger norr om Laholm och mjölkproduktionen ökar med cirka 500 kor. 

2019 ombildades Lars-Inges enskilda firma till ett aktiebolag med namnet Skottorps Säteri AB. Lars-Inge driver nu företaget tillsammans med sina fyra barn, Karl-Johan, Erik, Anna och Elin

 

Mer än en gård

Skottorps Säteri har utvecklats till att vara mer än bara en vanlig gård. Vi strävar efter att vara ett långsiktigt hållbart lantbruksföretag som värnar som miljö, biologisk mångfald och god djuromsorg.

Vår produktion skall ligga i nära samklang med miljön, ligga i framkant vad det gäller teknisk utveckling samt vara attraktiv arbetsplats.

 

Mejeriet

Att det idag tillverkas högklassig
ost i det pampiga stenstallet
på Skottorps slott är en dröm som blivit verklighet!

Slottet

Skottorps slott vid foten av Hallandsåsen anses vara ett av det bäst bevarade empireslotten i Sverige. Slottet byggdes på 1670-talet av Frans Joel Örnestedt efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.

Förnybarhet

Vi har 2 stycken vindkraftverk. Ett finns på Skottorps Säteri och sattes upp 1992. Det är på 150kW.

Det andra vindkraftverket finns på Östergård och är på 600kW.

Det moderna lantbruket

Våra verksamheterKontakt