Energiförsörjningen

 

Genom bland annat biogas och vindkraft, har vi blivit mer än självförsörjande på el.

 

Läs mer

Energiverksamheten

Vår resa mot självförsörjning inom el, börjar 1992 när vi investerade i vårt första vindkraftverk. Ytterligare ett (om ett något symboliskt) vindkraftverk som står mitt på gården i Skottorp .

Biogasanläggning på gården i Skottorp för tillverkning av el och värme, nedan går det att läsa mer om vår biogasanläggning.

Solceller finns det idag på flera av våra tak. Det finns på alla våra stalltak stor outnyttjad yta som vi har valt att använda för att sätta upp solcellsanläggningar på, detta är något vi planerar att fortsätta investera i.

Flispannor för värmeproduktion finns på gården, våra två pannor arbetar tillsammans med biogas och halmpanna för att förse byggnader och hus runt om på gården med värme.

Vår senaste investering är ett batteri för försäljning av frekvensutjämnings tjänster på elnätet.

 

 

Tidslinje

En framtidsinvestering

Vi investerar i ett första vindkraftverk. Det placeras mitt på gården, och producerar ca. 150kW.

Hållbart till folket!

Vi investerar i yterliggare ett vindkraftverk, 4 gånger så effektivt som det första (600kW). Elöverskottet är ett faktum.

Energi från kogödsel

Vi investerar i en biogasanläggning, som vi främst driver med majs och kogödsel. Här tillverkas el & varmvatten.

Nominering: Årets hållbara företag

Vårt hållbarhetsarbete blev 2019 uppmärksammat, vilket ledde till att vi blev en av de 3 nominerade till årets hållbara företag i Laholms Guldkväll.

Hur fungerar vår biogasanläggning?

På Skottorp har vi en Biogasanläggning som går främst på majs och kogödsel. Vi tillverkar el och varmvatten för gårdens bostäder, mejeriet, spannmålstorken, verkstaden, traktorgaraget samt personal och kontorsutrymmen. Anläggningen värmer även sig själv. Hela värmesystemet är sammankopplat med halmpannan som hjälper till att värma så fort det krävs.

Elproduktionen består av en 254kW generator som drivs av en Scania 6a. Kylvattnet växlas in på gårdens fjärrvärmenät.

Processen

Vi pumpar gödseln från stallarna in i en matningsbrunn på 500 m³ Där skruvar vi in foderrester från en stationär blandare som rymmer ca 4500 ton. Massan blandas och matas sedan vidare in i rötkammaren. För att få en så jämn inmatning som möjligt så matas en mindre mängd in varje timme och lika mycket matas vidare till efterrötkammaren. Rötkammaren är på 2500m³ och efter rötkammaren är på 500m³. Uppehållstiden är ca 30 dagar i rötkammaren och 5 dagar i efter rötkammaren. När massan lämnar efter rötkammaren fortsätter den rötadegödseln till kylningslagret som är på ca 1650m³. När gödseln passerat alla stegen i anläggningen pumpas den till slutlagret för att sedan spridas på fälten som mycket bra gödsel med ett högt eftervärde till grödorna.