Växtodlingen i Skottorp

 

På drygt 3200 hektar odlar vi allt ifrån majs & korn till sockerbetor och raps.

 

Läs mer

Växtodlingen 

Vi har länge bedrivit en omfattande växtodling på Säteriet. På våra fält odlas vall, majs, korn, råg, vete, havre, raps och sockerbetor.

Minskat kväveläckage

Våra växtodlingar består av 80% grönmark, en siffra vi alltid strävar efter att höja för att minska kväveläckaget.

100% Effektiviserat

Vi använder oss av digitaliserade lösningar för kontroll och optimering av skörd.

Burkar konserverad majs

Müslipaket

Paket socker