Växtodlingen i Skottorp

 

På drygt 3500 hektar odlar vi vall, majs, spannmål, sockerbetor och raps. 

 

Läs mer

Växtodlingen 

Vi har länge bedrivit en omfattande växtodling på Säteriet. På våra fält odlas vall, majs, korn, råg, vete, havre, raps och sockerbetor. I huvudsak odlar vi för att förse gårdens djur med mat, men även för avsalu. 

 

Minskat kväveläckage

Våra växtodlingar består av 80% grönmark, en siffra vi alltid strävar efter att höja för att minska kväveläckaget.

100% Effektiviserat

Vi använder oss av digitaliserade lösningar för kontroll och optimering av skörd.

Burkar konserverad majs

Müslipaket

Paket socker