Våra verksamheterfoder

Växtodling

Vi har länge bedrivit en omfattande växtodling på Säteriet. Just nu odlar vi vall, majs, korn, råg, vete, havre, raps och sockerbetor.

ENERGI

Vår resa mot självförsörjning inom el, börjar 1992 när vi investerade i vårt första vindkraftverk. Ett något symboliskt vindkraftverk som står mitt på gården i Skottorp.

Möjlkbonde

Animalieproduktion

Vi producerar bland annat stora mängder mjölk i Ränneslöv, Skottorp och Ösarp. All mjölk vi producerar levereras till Arla. Vi har även en stor mängd får på Säteriet.

FODER

Vi erbjuder viltfoder inför vintern, men även rundbalat gräsensilage m.m.

Foder