Djurhållning

 

På tre gårdar i Laholms Kommun bedriver vi mjölkproduktion  

Läs mer

Animalieproduktion

På gårdarna i Ränneslöv, Skottorp och Ösarp finns det totalt 1350 mjölkkor. All mjölk vi producerar levereras till Arla. 

250 dikor finns i besättningen, tillsammans hjälps vi åt att hålla öppna landskap och ökad biologisk mångfald. 

 

Möjlkbonde

Kvigorna & mjölken

Våra kor är uppdelade på tre produktionsplatser, Skottorp, Ränneslöv och Ösarp. 

Till största del består besättningen av svarta Holstien kor, men även SRB finns i besättningen. På Ösarps Gård kan man även hitta Jersey kor.   

På gårdarna Skottorp och Ränneslöv mjölkas korna tre gånger om dagen i mjölkgrop, på Ösarp mjölkas korna två gånger om dagen i en 60 platsers karusell. 

Vår avelsstrategi är lagom stora djur, lätta kalvningar, god hälsa och hög avkasting.

Kvigorna kalvar första gången vid 24 månaders ålder.

 

 

 

Fåren

Besättning består av ca 25 tackor. 

Fåren betar sommartid på naturbetesmarker för att hålla landskapet öppet. Besättningens tackor består i huvudsak av en korsning mellan Texel och Finull.

Mjölkpaket per dag

Kg ost per år

Möjlkbonde

Stall 12

2017 startade byggnationen av vårt nya sinkostall, ett stall som är byggt med plats för 180 nötkreatur på djupströbädd och med maskinellt skrapad gödselgång. I taket hänger en rälshängd strövagn som förser hela bädden med ny och fräsch halm efter behov.

Med hjälp av investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansierades byggnationen.

Köttproduktion

Alla tjurar som födds på gården föds upp till slakt, fodret de äter är till största del odlat på gården. Utfodringen består av majs, gräsensilage, halm, spannmål och mineraler. Mjölkrastjurarna slaktas vid en levandevikt på ca 630 kg.

Möjlkbonde
Möjlkbonde

Dikor

Vi har en besättning på ca 250 dikor.
Vi använder Charolaistjurar som fäder till kalvarna. Våra dikor använder vi för att hålla våra betesmarker öppna sommartid. Tjurkalvarna föds upp till en levande vikt på ca 660 kg.