Skottorps Säteri AB

Välkommen till Skottorps Säteri! Vi är ett lantbruksföretag i södra Halland med huvudinriktning på mjölkproduktion.

Våra verksamheterOm oss

Hallands moderna lantbruksföretag

Välkommen till Skottorps Säteri! Vi är ett lantbruksföretag som består av ett antal gårdar i Södra Halland. Våra verksamhetsgrenar är mjölk och köttproduktion, växtodling, hållbar energi och jakt, på gården i Skottorp hittar man även ett mejeri där vår mjölk förädlas till ost.

 

 

 

Skottorps Säteri AB

Skottorps Mejeri

Vi är en av 4 delägare i Skottorps Mejeri.

Skottorps Slott

Skottorps slott, platsen där Karl XI gifte sig 1680, finns i anslutning till gården & mejeriet.

Skottorps Säteri AB

GT El i Skottorp

Vi utför nyinstallation, renovering och tillbyggnad i befintliga anläggningar inom industri, fastigheter och lantbruk.

Möjlkbonde

Europeiska jordbruksfonden

På Skottorps Säteri AB har vi fått ekonomiskt stöd från ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling” för en investering i energieffektiviserande åtgärder i stallmiljö som innebär byte av gammal belysningsarmatur till ny ledbelysning.

Vi har även fått ekonomiskt stöd för en investering i renovering av befintlig våtmark och investering i ny våtmark. Syftet är att minska övergödningen och därmed förbättra vattenkvaliteten i Stensån. Samtidigt vill vi öka den biologiska mångfalden och få en möjlighet till bevattning av vissa grödor vid torka.

Investeringsstöd till gårdsbaserad biogasproduktion har vi fått för att installera en ny uppvärmnings anläggning till biogasanläggningen på Skottorp. Denna investering möjliggör en effektivisering av biogasanläggningen genom en värme växlare som installerades våren 2021.

 

Under 2022 fick vi ett investeringsstöd för att renovera och upprusta dräneringar i Vindrarp, vilket har lett till att vattnet dränerats bort och marken blivit torrare. Med hjälp av detta kan vi nu bruka marken på ett effektivare sätt och växtligheten påverkas positivt. 

Foder

Rundbalat gräsensilage
Halm
Majs och gräsensilage
Vid intresse kontakta Lars-Inge 0709 709 828

 

foder

Senaste från bloggen

Framtidens lantbruk

Våra satsningar inom bland annat biogas, solenergi och vindkraft gör att vi som lantbruk producerar mer energi än vad vi gör av med.
Läs mer